Naše pracoviská v Bratislave
30. januára 2023
Začnite cvičiť, ale zdravo
28. februára 2023

Spoločne podporme športujúcu mládež – 2% z dane

2 percentá z daní pre Šport a zdravie

Naše zariadenie Sportmed úzko  spolupracuje  s  neinvestičným fondom ŠPORT A ZDRAVIE n.f.,  preto Vás prosíme o zaslanie 2% z daní tejto  organizácii. Pomôže to nášmu zariadeniu a samozrejme aj Vám!

Názov: Šport a zdravie, n. f.

Právna forma: neinvestičný fond

Adresa: Pod Rovnicami 25, 841 04 Bratislava

IČO: 45744203

Cieľom je združenie finančných prostriedkov na plnenie všeobecne prospešného účelu v oblasti ochrany a podpory zdravia a vzdelávania a podporovať prevenciu zdravia hlavne mladých športovcov a športovanie mládeže.

  • podporujeme vykonávanie preventívnych prehliadok, liečebných postupov a operácií na území SR
  • finančnú podporu rôznych foriem vzdelávania , kurzov, školení, seminárov a pod. v oblasti zdravotníctva s dôrazom na nové formy liečebných postupov
  • skvalitnenie liečebného a pracovného prostredia pacientov a zdravotníckych pracovníkov
  • podporu formou príspevku na nákup zdravotníckych pomôcok, diagnostických prístrojov, zariadení a materiálu
  • podporu formou príspevku jednotlivcov, zdravotníckych alebo športových zariadení ktoré sa starajú o olympionikov, paraolympionikov a športujúcu mládež

ĎAKUJEME

Spoločne podporme športujúcu mládež – 2% z dane
Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie vášho zážitku. Používaním tejto webovej stránky súhlasíte s našimi Zásadami ochrany údajov.
Čítať viac