Spoločne podporme športujúcu mládež – 2% z dane

2 percentá z daní pre Šport a zdravie

Naše zariadenie Sportmed úzko  spolupracuje  s  neinvestičným fondom ŠPORT A ZDRAVIE n.f.,  preto Vás prosíme o zaslanie 2% z daní tejto  organizácii. Pomôže to nášmu zariadeniu a samozrejme aj Vám!

Názov:         Šport a zdravie, n. f.

Právna forma:     neinvestičný fond

Adresa:       Pod Rovnicami 25, 841 04 Bratislava

IČO:           45744203

Neinvestičný fond Šport a zdravie vznikol v roku 2014 a jeho hlavným účelom je:

Ochrana a podpora zdravia a vzdelávania

Cieľom je združenie finančných prostriedkov na plnenie všeobecne prospešného účelu v oblasti ochrany a podpory zdravia a vzdelávania a podporovať prevenciu zdravia hlavne mladých športovcov a športovanie mládeže.

  • podporujeme vykonávanie preventívnych prehliadok, liečebných postupov a operácií na území SR
  • finančnú podporu rôznych foriem vzdelávania , kurzov, školení, seminárov a pod. v oblasti zdravotníctva s dôrazom na nové formy liečebných postupov
  • skvalitnenie liečebného a pracovného prostredia pacientov a zdravotníckych pracovníkov
  • podporu formou príspevku na nákup zdravotníckych pomôcok, diagnostických prístrojov, zariadení a materiálu
  • podporu formou príspevku jednotlivcov, zdravotníckych alebo športových zariadení ktoré sa starajú o olympionikov, paraolympionikov a športujúcu mládež.

Ď A K U J E M E

Späť na výpis článkov Začnite cvičiť, ale zdravo